Om

Historie


Herefoss Idrettslag blir stifta 1927


Referatet fra første møte er kort og greit:

"I møte på Herefoss den 3.april 1927 var Herefoss Idrettslag laget. På ett møte i Åmlid ei stund i forveien av interesserte var det valgt 5 mann til å finne lagsmedlemmer, kalle sammenskipingsmøte, komme med framlegg til lover osv. På skipingsmøtet som var styrt av Erling Nesbu var lover lagt fram og alle godkjente dem. Til styre var det valgt: Formann: Erling Nesbu, nestformann: Toralf Rosåsen, kasserer: Andreas Holm, styremedlem: Karl Slettene og Hans Ånesland. Varamedlem ble: Asbjørn Stoveland, Halvdan Åmlid og Georg Brobakken.

Det var vedtatt at laget skulde meldas inn i Aust Agder skikrets og Aust Agder friidrettskrets."

Lagsvedtaka hadde 13 paragrafer og var stort sett etter vanlig mønster:


§ 1

"Laget Skal hete Herefoss Idrettslag, og skal drive all høveleg idrett.


§ 2

Som lagsmedlem kan opptas hver heiderlege mann eller kvinne, når de har fyllt 15 år. Ingen virksom lagslem kan samtidig være virksom lagslem i ett anna lag som driver samme idrettsgreiner. Styret kan likevel i einskilde høve gjøre unntak. Innmeldingen og utmeldingen kan foretas muntlig eller skriftlig til styret" Så følger følgeregler for medlemskapet, plikter og gjøremål for styret, møter, valg og andre oppgaver. Årspengene var kr 0.50kr. For å markere at bygda hadde fått idrettslag skulle de ha noe mer idrett enn vanlig 17.mai. På styremøte ble det vedtatt å ha minst 5 slag øvelser. Formannen skulle sørge for sølv til premier, og Andreas Holm skulle sørge for at idrettsplassen var i god stand. Men så var det dette med været.

I referatet fra 17.mai står det slik: "17.mai kom med snø og regn. Nesten ingen møtte fram til idretten. Det var derfor ingen konkurranse, men Toralf Rosåsen og Andreas Holm holdt ei lita oppvisning for de tilskuerene som var tilstede.